Game Maker jednoduše #1 – Stylové healthbary

Notice: This article was moved from our old webpage and was not translated. We decided to move them here because they were quite popular and it would be a shame to delete them.

Úvodem

Všechny scripty jsem psal v Game Makeru 8.0, všechny jsou rovněž testovány v této verzi. Na konci naleznete URL na stažení *.gmk souboru, který vám v případě neúspěchu poskytne jisté východisko při případných problémech v jiných verzích GM.

Začneme tím, že si připravíme sprite s healthbary – sprite mi umožní vymyslet si rozmanitý tvar a oprostit se od obvyklých jednoduchých tvarů.

sHealthbar_strip2.png

První pod-obrázek spritu je okraj healthbaru. Je tam vnitřní a vnější černá čára, mezi nimi je to poloviční průhledností vyplněno černou barvou. Zbytek je průhledný. Druhý pod-obrázek je pozadí pro healthbar. Má tvar přesně takový, aby nepřesahovalo přes okraje v prvním obrázku. Je 100% bílý, a to kvůli pozdějšímu měnění barvy pomocí funkce draw_sprite_ext. Sprite si pojmenuji sHealthbar.

Vytvoříme si script a pojmenujeme ho drawHealthbar. Dovnitř přijde vykreslení healthbaru aby šlo později jednoduše zavolat bez moření se s relativně dlouhým scriptem.

Komentář na prvním řádku znázorňuje zápis funkce a její argumenty. Ty jsou:

x, y – pozice helthbaru

health – Kolik má healthbar ukazovat. Tato hodnota by měla být z intervalu <0; 1>

backCol – barva pozadí

frontCol – barva popředí

Tvorba efektů

To, co jsme zatím vytvořili nám poskytne relativně vzhledný healthbar, který ale lze doplnit o spoustu dalších věcí jako postupné měnění hodnot (nebude to skákat z hodnoty na hodnotu, ale bude plynule přecházet).

Ke zmiňovanému plynulému přechodu si vytvoříme objekt, který si nazveme třeba oHealthbar. V create si nastavíme 2 proměnné:

Poté stačí zajistit plynulou změnu proměnné _draw tak, aby vždy na konci dosáhla hodnoty value. Pomůžeme si funkcí sign, která vrátí čísla {-1, 0, 1} podle toho, je li X menší, rovno, nebo větší než nula. Tím zjistíme z rozdílu reálné a vykreslované hodnoty, jakým směrem se má vykreslovaná hodnota měnit (=přičítání/odečítání).

Lze doplnit i další efekt, jako například plynulá změna barvy dle hodnoty:

A podobných doplňků lze vymyslet další spousty.

různé barevné kombinace

GMK ke stažení

http://products.sunkenbridge.com/?app=download&id=6

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Tumblr

Comments (0)